Forum Królestwo Pomorskie Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Królestwo Pomorskie
Resztki upadłego państwa
 Rozdział VI Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
Xarthat Xio
Wielki Regent PomorskiDołączył: 17 Lis 2005
Posty: 392 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Villa Laguna
PostWysłany: Pią 12:48, 03 Mar 2006 Powrót do góry

No i na dzisiaj wszystko, czyli kompetencje Rady Ministrów. Czekam na państwa opinie.

Cytat:
Rozdział VI
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Art. 146.

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Pomorza.
Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:

1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa,
6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8 ) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, (uchylony ze względu na dekret królewski 001/06)
12) określa organizację i tryb swojej pracy.

Art. 147.

Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.
Prezes Rady Ministrów może powołać następujących Ministrów:
1) Ministra Sprawiedliwości
2) Ministra Dyplomacji
3) Ministra Kultury
4) Ministra Edukacji
5) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych
6) Ministra Wojskowości
7) Ministra Gospodarki i Finansów
8 ) Ministra Bezpieczeństwa Publicznego
9) Ministra Wywiadu
Tożsamość Ministra Wywiadu jest objęta tajemnicą państwową.

Art. 148.

Prezes Rady Ministrów:

1) reprezentuje Radę Ministrów,
2) kieruje pracami Rady Ministrów,
3) wydaje rozporządzenia,
4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

Art. 149.

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.
Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.
Do przewodniczącego komitetu, o którym mowa w art. 147 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej.

Art. 150.

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi.

Art. 151.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Króla następującą przysięgę:

"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Królestwa Pomorza, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 152.

Przedstawicielem Rady Ministrów w rejencji jest rejent.
Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania rejentów określa ustawa.

Art. 153.

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.
Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Art. 154.

Wielki Regent Pomorski desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Wielki Regent Pomorski powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów. Przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów odbiera Król.
Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Wielkiego Regenta Pomorskiego, przedstawia Stanom Generalnym program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Stany Generalne uchwalają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Stany Generalne w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych. Wielki Regent Pomorski powołuje tak wybraną Radę Ministrów, a Król odbiera przysięgę od jej członków.

Art. 155.

W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Wielki Regent Pomorski w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów, a Król odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Wielkiego Regenta Pomorskiego udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.
W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Wielki Regent Pomorski skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Art. 156.

Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Stanami Generalnymi za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Stanami Generalnymi, podejmują one na wniosek Wielkiego Regenta Pomorskiego lub co najmniej 5 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów.

Art. 157.

Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Stanami Generalnymi solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów.
Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Stanami Generalnymi również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 158.

Stany Generalne wyrażają Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Stany Generalne, Wielki Regent Pomorski przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Stany Generalne nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów, a Król odbiera od nich przysięgę.
Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem miesiąca, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 3 deputowanych.

Art. 159.

Stany Generalne mogą wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 2 posłów. Przepis art. 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Wielki Regent Pomorski odwołuje ministra, któremu Stany Generalne wyraziły wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 160.

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Stanów Generalnych o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.

Art. 161.

Wielki Regent Pomorski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów.

Art. 162.

Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Stanów Generalnych.
Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:

1) nieuchwalenia przez Stany Generalne wotum zaufania dla Rady Ministrów,
2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

Wielki Regent Pomorski, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
Wielki Regent Pomorski, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)